DIENSTEN IN DE BANIER

God en elkaar ontmoeten
Elke week belangrijke momenten
die we apart hebben gezet
Hebreeën 10:24,25
Laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.
Samenkomsten

Elke zondag samenkomst om 10.30 uur

in Het Open Hof

Elke eerste zondag van de maand avondmaal

Elke week wijkgroepen

Elke eerste zaterdag van de maand vrouwenochtend

Meer info? Mail ons