OVER ONS

Pinkstergemeente De Banier is een geregistreerd kerkgenootschap en wij zijn vanaf de zomer van 1997 actief.
Wij zijn aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE – de Nederlandse Assemblies of God). We onderschrijven daarom ook volledig de geloofsbelijdenis van de VPE die u hier kunt lezen.

ONZE VISIE

Wij willen mensen dat mensen gaan geloven in Jezus Christus en met Hem en in Hem met elkaar een levengevende en levende relatie beleven.

Deze visie is in onze statuten en huishoudelijk reglement uitgewerkt

WAT WE DOEN

Elke zondag komen we samen om God te aanbidden, Zijn Woord te prediken en te bidden. De kinderen komen in de Kids-Club bij elkaar. Doordeweeks houden we wijkgroepen voor onderling contact, bijbelstudie, pastoraat en gebed.  

ONZE GEMEENTE

In onze gemeente komen mensen uit verschillende culturen. Wij willen samen leven volgens de cultuur van Gods Koninkrijk.

We zijn een gezin van God. Dat houdt in dat we samen optrekken in goede en slechte tijden. Ook helpen we waar mogelijk met praktische zaken. 

NIEUWGELOVIGEN

Iedereen is welkom in De Banier. Als iemand meer wil weten over het christelijk geloof kunnen ze bij een van de wijkgroepen terecht. 

Momenteel zijn ook wijkgroepen voor mensen die Indonesisch of Farsi spreken. 

Mensen die gedoopt willen worden, krijgen begeleiding van de voorganger. De laatste jaren mochten we vooral 'nieuwe Nederlanders' dopen, die vanwege hun geloof hun geboorteland moesten ontvluchten.